9 maraca,  w Sali Lustrzanej CKiP zainaugurowaliśmy obchodzony w Jarosławiu Rok Mieczysława Gębarowicza – Strażnika skarbów Miasta Lwowa. Inauguracji towarzyszyła prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie poświęcona niezwykłym zbiorom jakie w XIX i na początku XX wieku zgromadzono w lwowskich muzeach, galeriach, archiwach i zbiorach prywatnych. Wieczorną inaugurację poprzedziło spotkanie Tomasza Kuby Kozłowskiego z młodzieżą jarosławskich szkół średnich.