Rada Miasta Jarosławia uchwałą z dnia 26 lutego br. ustanowiła rok 2018 Rokiem Mieczysława Gębarowicza na terenie Miasta Jarosławia. Okazją do tego stały się dwie znamienite rocznice – 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 125. rocznica urodzin Gębarowicza.

12 października w Panteonie Wybitnych Osobistości Jarosławia została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona prof. Mieczysławowi Gębarowiczowi. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta Jarosławia – Waldemar Paluch, przez Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu – Elżbieta Rusinko, oraz przedstawiciel Ossolineum – Alicja Przestalska.

Druga część uroczystości odbyła się w Sali Lustrzanej. Głos zabrali gospodarze wydarzenia burmistrz Waldemar Paluch oraz prezes Towarzystwa Elżbieta Rusinko. List w imieniu dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odczytała Alicja Przestalska.

Następnie głos zabrał Zbigniew Chrzanowski – dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, który osobiście znał prof. Gębarowicza.

List od Marszałka Sejmu RP odczytał i złożył na ręce Organizatorów Andrzej Ćwierz.

Zwieńczeniem uroczystości był krótki koncert Stowarzyszenia Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” pod batutą  prof. Andrzeja Jakubowskiego, który wprowadził wszystkich w iście lwowski nastrój.

Do organizacji obchodów włączyły się jarosławskie stowarzyszenia oraz instytucje kultury: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie, a także I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu.

Aleksandra Toczek-Borysiuk