W inauguracji X Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej wziął udział Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch, który podziękował naszemu Stowarzyszeniu za organizację tego ważnego dla naszego miasta i regionu wydarzenia.
Jest to miła zachęta do dalszej pracy i wysiłku, który przede wszystkim ukierunkowany jest na naszych odbiorców- dla których każdego roku staramy się tak układać program, by każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Bardzo dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!
W piątek i sobotę mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, który zabrał nas w podróż nad jezioro Narocz, które niezwykle pięknie opisywał wybitny polski fotograf 20. lecia międzywojennego Jan Bułhak. Pozostawił on po sobie nie tylko cudnej urody zdjęcia Naroczy, ale także poetyckie opisy tego niezwykłego miejsca.
Drugiego dnia widzowie zgromadzeni w Sali Lustrzanej CKiP w Jarosławiu mieli okazję zapoznać się z historią i piękną tradycją wileńskich ułanów: 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich stacjonujących w Wilnie, 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz Szwadronu Jazdy Tatarskiej wchodzącego w skład 13 PU.
T. K. Kozłowski przypomniał piękne postaci związane zarówno z walkami o niepodległość w 1918 i 1919 roku – jak ppłk Jan Dąmbrowski (ps. „Łupaszko”), rtm. Witold Pilecki, a także służący w szwadronie tatarskim rtm. Michał Bohdanowicz czy rtm Aleksander Jeljaszewicz.
Wieczór zakończył się pięknym koncertem piosenek Mariana Hemara w wykonaniu Dagmary Moskwy i Konrada Mastyły, który publiczność nagrodziła rzęsistymi oklaskami.

Zdjęcia autorstwa p. A. Toczek – Borysiuk z CKiP w Jarosławiu